Skater Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bức hại các cô gái trượt trên những nóc nhà của thành phố. Salta, thu thập tiền xu và tăng tốc độ của bạn đến giới hạn nguy hiểm.