Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chạy trốn khỏi cảnh sát đuổi theo bạn tải lên skate của bạn. Nhưng hãy cẩn thận của chiếc xe, bạn phải né tránh họ và thu thập như nhiều tiền xu.