Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chạy trốn khỏi cảnh sát đuổi theo bạn tải lên skate của bạn. Nhưng hãy cẩn thận của chiếc xe, bạn phải né tránh họ và thu thập như nhiều tiền xu.