Sixagon

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Loại bỏ tất cả các khối, bạn có thể cẩn thận để các hình lục giác không rời khỏi màn hình. Nhận đánh bại kỷ lục của chính mình hoặc của những người chơi khác.