Singing Friends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai người bạn này thích thú như không bao giờ hát trong karaoke. Nhưng mặc dù tài năng làm được rất nhiều, nhưng nó cũng giúp chọn trang phục phù hợp để tỏa sáng trên sân khấu và khiến khán giả lớn hoàn toàn lóa mắt. Là một chuyên gia, bạn sẽ phải là người tiến hành lựa chọn quần áo và phụ kiện.