Silly Ways To Die 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp đỡ những người đẹp không chết trong các trò chơi nhỏ vui nhộn, nơi bạn phải rất có năng lực để tồn tại. Bạn có ba cuộc sống để cố gắng và có được một điểm số tốt.