Silent Insanity Pt : Psychological Trauma

Đang tải trò chơi...
Trở Chơi Hai Người

Sự miêu tả

Trò chơi đáng sợ trong truyền thống của Silent Hill, nơi bạn phải đi qua các kịch bản khác nhau đầy không khí, giải quyết các câu đố và cuối cùng, đối mặt với khẩu súng ngắn kinh dị tinh khiết sẵn sàng. Bạn sẽ cảm thấy một vài ớn lạnh, chúng tôi đảm bảo nó.