Siege

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người sống sót cuối cùng của kháng chiến. Bạn chỉ có một số ít vũ khí và một rãnh phía sau để bảo vệ bạn. Quyết định sớm những gì bạn sẽ làm vì Đức Quốc xã đang tiếp cận trong một gói. Bạn có muốn một đề nghị? Bắn mà không nghỉ ngơi chống lại tất cả chúng và không để lại một đứng.