Shurican

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ninja nhỏ này chạy qua hành lang đầy bẫy chết người do sức mạnh của thanh kiếm của anh ta điều khiển. Tất cả các bẫy xoay, di chuyển và cắt và vì vậy bạn sẽ phải cố gắng tránh chúng mà không rơi vào lửa. Khi một nguy hiểm sống được trồng ở phía trước, giải pháp sẽ là để khởi động các shuricans đáng sợ.