Shot Trigger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một anh hùng hành động như những người xuất hiện trong các bộ phim Hollywood và chuyển sang những tên cướp biển ngoạn mục nhất để bắn vào những nhân vật phản diện. Bạn sẽ phải thể hiện mục tiêu của mình và bóp cò vào thời điểm thích hợp nhất nếu bạn không muốn rơi dưới đạn của kẻ thù. Hãy nhớ rằng: Người tốt sống và kẻ xấu chết. Nó luôn luôn như vậy và nó vẫn nên như vậy.