Shot Pong

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một chút của Pong và một chút Arkanoid. Sự kết hợp của hai trò chơi cổ điển và mang tính biểu tượng chỉ có thể dẫn đến một trò chơi tuyệt vời mà bạn sẽ phải trả lại một quả bóng sẽ nhanh hơn và nhanh hơn. Cố gắng không trốn thoát và tích lũy điểm.