Shopping Mall Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhân vật chính của trò chơi này đã được ủy nhiệm để sửa sang lại các phòng ban khác nhau của một cửa hàng bách hóa. Nhưng trước khi thay đổi đồ nội thất và trang trí, bạn phải làm sạch và sửa chữa tất cả các thiệt hại. Vai trò của bạn là trợ lý và người học việc, tiến hành ngày càng nhanh chóng và hiệu quả hơn.