Shopaholic Wedding Models

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi yêu thích saga mới nghiện mua sắm. Lần này bạn sẽ nhận được các mô hình mà bạn chọn sẽ nhận được để làm những cuộc diễu hành quan trọng nhất của váy cưới.