Shooting Range Simulator

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi mô phỏng này, bạn có thể làm giống như cảnh sát trong phim, có phòng bắn của riêng bạn, nơi bạn có thể kiểm tra năng lực của các vũ khí khác nhau bằng cách bắn vào mục tiêu. Bạn có thể sử dụng súng ngắn, súng tiểu liên, súng và một số lựu đạn. Vượt qua nó như không bao giờ phá hủy và ngửi thấy mùi ngọt ngào của thuốc súng.