Shootin' Buddies

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều này đôi bạn bè đã quyết định thay đổi thú vui cuối tuần. Thay vì uống bia và đuổi lợn chuồng họ đã được khuyến khích để chơi được William Tell. Một quả táo đặt trên đầu và người kia phải tính toán sức mạnh và độ cho việc phát hành của mũi tên. Nó rất có thể là bạn bè của bạn chết lúc nào, nhưng đã có giả định.