Shoot Up!

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Abriéndote bạn phải đi qua một bước bằng cách bắn vào họ những bức tường. Tìm cách nhắm mục tiêu những khối đánh số có số bạn có thể giảm tới zero trước khi va chạm. Nếu bạn thành công, và cung cấp cho bạn thời gian, bắn chống lại tất cả các khối được đánh số vì mỗi con số là ít hơn một điểm mà thêm vào kế toán của bạn.