Shoot the Bad Guys

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn sẽ cần rất nhiều máu lạnh và tập trung để bắn chỉ những nhân vật người đi vũ trang và đặt ra một mối đe dọa. Tránh làm về phụ nữ, người da đỏ, người nông dân hay cảnh sát trưởng. Làm đúng hay không sẽ phụ thuộc vào sự nhanh nhẹn tinh thần của bạn và một nút.