Shoot Robbers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngôi nhà đầy những tên trộm. Và chúng được trang bị vũ khí. Lấy khẩu súng lục của bạn và bắn mỗi một ngay khi chúng xuất hiện. Bạn sẽ phải nhanh chóng và nạp tiền khi trò chơi yêu cầu nó hoặc kẻ trộm sẽ kết thúc với bạn trước khi bạn hoàn thành nhiệm vụ của bạn.