Shoot or Die Western Duel

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào các cuộc đấu tay đôi thú vị nằm ở phía tây cũ. Bạn có thể cạnh tranh với một người bạn hoặc thiết bị của bạn. Chọn một trong những cao bồi có sẵn, đứng đối mặt và chờ đợi tiếng hét của Shoot! để rút súng lục ổ quay và bóp cò. Ai sẽ là người nhanh nhất?