Ships of War

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có trách nhiệm lớn, bảo vệ căn cứ trên biển bằng thuyền của bạn. Tuần tra chu vi chờ đợi sự xuất hiện của kẻ thù. Bạn sẽ phải tiêu diệt tất cả các tàu đến với ý định xấu và liên tục tải lại đạn dược. Các tháp canh sẽ giúp bạn một chút trong một nhiệm vụ ảm đạm như vậy.