Sheep's Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đối với những con cừu vô tội có thể tồn tại những cuộc phiêu lưu của mình, bạn sẽ được giải quyết bảng khác nhau được sắp xếp với một số ít các chip màu sắc, sẵn sàng để được nhóm lại trong threes trở lên, và xem chúng biến mất để tích lũy điểm và kiếm được một góc trên bầu trời.