Sheepop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Con cừu tốt đẹp này phải nhảy từ cột này sang cột khác, luôn tránh rơi xuống nước. Để đạt được điều này, bạn sẽ phải tính toán hoàn hảo khoảng cách, chiều cao và sức mạnh trước khi ném con vật. Một số cột buồm bao gồm các bề mặt không ổn định, mà bạn cũng sẽ phải tính đến.