Sheep + Road = Danger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những con cừu này buộc phải băng qua một số con đường nơi những con sói đói không dừng lại. Làm thế nào để ngăn chặn chúng nuốt chửng chúng? Để kiểm soát các hàng rào sẽ ngăn chặn sự đi qua của con chiên. Tất nhiên, sự kiên nhẫn của bạn có một giới hạn, vì vậy bạn sẽ phải kết hợp chúng tốt để không ai đi ra quá nặng.