Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Hãy chăm sóc chiên của nông trại của bạn để bạn có được sữa và len có giá bán trên thị trường. Với len bạn Eschylus bạn có thể tạo chủ đề và quần áo màu sắc khác nhau.