Shards

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức phiên bản mới này của trò chơi gây nghiện nhất của mọi thời đại, Arkanoid. Việc di chuyển tàu từ trái sang phải để bóng không rơi xuống và tiếp tục phá vỡ các khối.