Shamaniac

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pháp sư này, sống cô lập trong một cái cây lớn được chuyển đổi thành nhà của mình, cần tìm năm người giúp đỡ mà anh ta đã mất. Họ đi gần, nhưng họ bị giấu. Bạn sẽ phải sử dụng sự khéo léo để xác định vị trí của chúng. Nếu bạn nhận được nó, pháp sư sẽ trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn hỏi và cung cấp cho bạn một số lời khuyên khôn ngoan.