Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Trái đất đã bị xâm chiếm bởi người ngoài hành tinh với ý định xấu. Chỉ có đội được gọi là Shadowhawks có thể ngăn chặn chúng. Bây giờ bạn là một phần của hạm đội, thí điểm tàu ​​của bạn và tiêu diệt những kẻ xâm lược với số lượng lớn và đáng kể.