Shadow Archers

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một cung thủ của hình bóng đen với chức năng rất rõ ràng, căng thẳng cung tên của bạn và phóng một mũi tên, hoặc những thứ cần thiết, chống lại kẻ thù của bạn trong các cuộc đấu tay đôi thú vị trong các tình huống đa dạng nhất và bao gồm những thách thức và hạn chế của riêng họ. Kiểm tra mục tiêu của bạn và không chạy ra khỏi mũi tên.