Sery Runway Dolly

Đang tải trò chơi...
Dress up mô hình sàn catwalk này cho lựa chọn các mục của hộp ngạc nhiên mà bạn chọn. Bạn cũng có thể chọn các kiểu tóc và phụ kiện.