Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Dress up mô hình sàn catwalk này cho lựa chọn các mục của hộp ngạc nhiên mà bạn chọn. Bạn cũng có thể chọn các kiểu tóc và phụ kiện.