Serene Sky

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bầu trời này không thanh thản. Đừng ngừng rơi đồ. Các vật thể có hình dạng hình học mà bạn sẽ phải rã đông theo đúng thứ tự để khi bạn chạm đất, chúng khớp hoàn hảo bất cứ nơi nào bạn chạm vào chúng. Đặc biệt là nếu chúng ta nói về một câu đố được tạo thành từ nhiều mảnh. Hãy cố gắng có một con mắt tinh tường khi quyết định cái nào là cái đầu tiên và cái cuối cùng.