Self Golf

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Quả bóng golf đẹp này không cần bất kỳ người nào để đánh nó, cô ấy làm một mình. Mặc dù có điều gì đó bạn có thể giúp đỡ, chọn khoảng cách và sức mạnh của bản thân, vì cuối cùng bạn muốn tất cả những quả bóng golf muốn, để vào lỗ.