Selena Gomez Inspired Hairstyles

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Selena Gomez được lấy cảm hứng và muốn thử kiểu tóc mới, phong cách khác nhau để định hình tóc của họ, đặc biệt là những người liên quan bím tóc công phu. Nhà tạo mẫu tóc đóng vai trò như fiddles với vẻ đẹp tóc Selena.