Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Selena Gomez được lấy cảm hứng và muốn thử kiểu tóc mới, phong cách khác nhau để định hình tóc của họ, đặc biệt là những người liên quan bím tóc công phu. Nhà tạo mẫu tóc đóng vai trò như fiddles với vẻ đẹp tóc Selena.