Segments

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn kiểm soát các điều khiển của tam giác này trong trận chiến liên tục với các vòng tròn, các ngôi sao và các hình dạng nhọn khác. Một cuộc chiến tranh xác thực của các nhân vật hình học, trong đó bạn sẽ phải nhanh chóng và có mục tiêu tốt để tồn tại cuộc tấn công lớn của kẻ thù.