Sector Of Death 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong bệnh viện kinh dị này, các linh hồn đau đớn đi bộ hành lang để tìm kiếm nạn nhân tham gia vào hàng ngũ của họ. Bạn sẽ phải tự bảo vệ mình chống lại họ. Bạn càng tiêu diệt càng nhiều tiền bạn kiếm được và bạn có thể mở rộng và cải thiện kho vũ khí của mình để đảm bảo rằng không còn một tinh linh lỏng lẻo nào. pacogames