Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn trong từng giai đoạn của trò chơi này là tìm lối ra, hoặc tìm đến nó. Tất nhiên, nó sẽ không phải luôn luôn là một nhiệm vụ đơn giản, vì con đường sẽ đầy những thách thức về thể chất hoặc tinh thần. Di chuyển về phía sau, thay đổi chữ cái, di chuyển các bức tường ... một loạt các bất ngờ đa dạng và giàu trí tưởng tượng. Đừng bỏ lỡ một.