Sea Treasure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhận tất cả những viên ngọc trai và kho báu chìm dưới biển loại bỏ vỏ và sao biển đó sẽ cản trở con đường để tiếp cận họ.