Sea Bubble Shooter

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi khéo léo rất thú vị trong đó bạn phải ném bóng để phù hợp với ba hoặc bằng hơn và làm cho chúng phát nổ. Mục tiêu của bạn là để đến trung tâm để cấp độ tiếp theo.