Sea Battleship

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một trò chơi cổ điển, giờ đây bạn có thể thưởng thức phiên bản gốc với đồ họa bắt chước những nét vẽ nguệch ngoạc của một cuốn sổ tay. Đặt đội thuyền của bạn và xem nếu một người bạn của bạn hoặc máy đoán bạn đã đặt chúng ở đâu, bạn cũng phải làm như vậy.