Scrap Metal 4 Rally

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phần thứ tư của câu chuyện Scrap Metal biểu tượng, với triết lý là nắm lấy tay lái của một chiếc xe hơi và trải qua tất cả các loại kịch bản không tận dụng lợi thế tự do của bạn. Bạn có thể chạy, phanh, trượt, gặp sự cố ... hoàn toàn mọi thứ đều được cho phép. Hãy tận dụng!