Scrap Metal 3 : Infernal Trap

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tiếp tục saga có phế liệu mang tính biểu tượng kim loại Zen triết học là để lấy các bánh xe của một chiếc xe và khám phá tất cả các loại kịch bản indecently lợi dụng tự do của mình. Bạn có thể chạy, phanh, trượt, đâm ... hoàn toàn tất cả mọi thứ được cho phép. Tận dụng lợi thế!.