Scrap GL

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Xây dựng các bài hát của riêng bạn với đường dốc, vòng lặp và tất cả các loại trở ngại mà bạn muốn thử nghiệm bốn chiếc xe thể thao ngoạn mục. Bạn cũng có thể phá hủy đâm vào họ.