Scrap GL Micro

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn muốn được lái xe nhanh trên một đường đầy chướng ngại vật để né tránh, đây là trò chơi của bạn. Ở đây, ngoài việc nhấn ga, bạn có thể thiết kế theo dõi riêng của bạn và trở ngại của nó.