Save The Monsters

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Lần đầu tiên, những con quái vật là những nạn nhân, không phải nhân vật phản diện. Đó là, bằng cách sử dụng bắn cung và thiện xạ mài, nô lệ tất cả những con quái vật được treo cổ tàn nhẫn.