Santa's Toy Workshop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Anh ấy đi làm trong nhà máy sản xuất đồ chơi của ông già Noel, vì chúng tôi phải chuẩn bị những món quà cho Giáng sinh tới. Bạn sẽ nhận được thư của trẻ em với các đơn đặt hàng tương ứng và bạn sẽ phải xây dựng các đồ chơi cần thiết theo hướng dẫn. Tuân thủ lịch trình thành lập của bạn và làm cho càng nhiều đồ chơi càng tốt.