Santa's Endless Rush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Santa Claus vội vàng để có được Giáng sinh và vì lý do đó nên đi mà không dừng lại một chướng ngại vật nước cản mà nó sẽ khó khăn. Mà còn của đồng tiền bạn có thể được tích lũy cho quà cho trẻ em tốt và kinh doanh thông minh khi bạn đạt đến đích của bạn.