Santa Snake

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ngay cả những con rắn đói và chiến đấu cũng được thêm vào tinh thần Giáng sinh, đội mũ ông già Noel hoặc sừng hươu. Đối với phần còn lại, chúng không đi lạc khỏi thói quen của chúng, bao gồm việc du hành qua không gian nuốt chửng ánh đèn màu và, nếu may mắn, những con rắn khác. Càng ăn nhiều, chúng càng phát triển.