Santa Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy vui vẻ tạo kiểu tóc râu điên của Santa Claus. Bạn có thể cắt, uốn, duỗi thẳng, đặt phần mở rộng màu sắc, vv