Santa on Skates

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giáng sinh Vì vậy, ông già Noel đi giày trượt băng và quyết định đi qua những đống kẹo để thu thập kẹo cho trẻ em. Tất nhiên, không có gì là dễ dàng, ngay cả đối với vua Giáng sinh, vì vậy anh ta sẽ phải vượt qua những cái bẫy khủng khiếp như gai nhọn, lửa hoặc người tuyết giận dữ. Chắc chắn anh ấy sẽ nhận được nó!