Santa Claus Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Santa Claus để có được tất cả những món quà có thể. Để làm điều này, bạn phải làm cho nó nhảy từ luồng này sang luồng khác và xoay với nó để có thể lấy gói với dải ruy băng màu đỏ tương ứng. Bạn càng nhận được, càng tốt. Nhưng hãy cẩn thận khi bắn, nếu bạn không nhắm Santa có thể đi ngang qua và trò chơi sẽ kết thúc.