Sand Balls

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi vui nhộn này, bạn phải hướng một nhóm các quả bóng màu qua cát, thẳng đến một cái bát trong đó một lượng tối thiểu phải hạ cánh. Trên đường đi, bạn sẽ tìm thấy những quả bóng trắng khác có thể tham gia nhóm của bạn, nhưng cũng có những cái bẫy có thể phá vỡ sự hài hòa của bạn và làm giảm số lượng bóng màu.