Saloon Brawl 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào một cuộc chiến cao bồi điển hình trong bạn có thể sử dụng đối tượng để khởi động chống lại đối thủ của bạn, hoặc chỉ sử dụng nắm đấm của mình.